De financiële verslagen van uw onderneming

Wij stellen onder andere de jaarrekening en het financiële verslag van uw organisatie samen. Moet u een controleverklaring bij de jaarrekening voegen? Ook hier ondersteunen wij u graag bij. En tijdens beoordelingsopdrachten gaan wij na of de jaarrekening een goede weergave geeft van de financiële situatie van uw onderneming. Hierbij kijken wij naar de opzet en het bestaan van uw interne organisatie. De publicatieverplichting naar het handelsregister of aanlevering aan de bank kunnen wij uiteraard ook verzorgen..

Samenstellen van de jaarrekening

Uw jaarrekening is een verplichte verantwoording naar uw bank, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Wij stellen deze verantwoording voor u op binnen de daarbij behorende verplichtingen op het gebied van financiële en fiscale wet- en regelgeving.

Toekomststrategie
Dit is ook een goed ijkpunt om te bepalen of de strategische keuzes voor uw bedrijfsvoering effect hebben, welke kansen u kunt benutten en waar bedreigingen op de loer liggen. Lekx Accountants stelt de jaarrekening met zorg voor u samen. Maar wat betekenen al die cijfers nu voor uw bedrijf? Wij zien dit document als praatstuk om u helder inzicht te verschaffen in uw bedrijfsvoering. Hierbij adviseren we u graag bij het bepalen van uw strategie voor de toekomst. Bekijk hier uw branchecijfers.

Voorbereiding op de controleverklaring

Vraagt de omvang van uw onderneming om het toevoegen van een controleverklaring bij de jaarrekening? Lekx Accountants ondersteunt u bij de voorbereiding. Wij maken uw financiële administratie gereed voordat de externe accountant start met de controle van de jaarrekening.

Voor een optimale voorbereiding hebben wij vooraf overleg met uw externe accountant. Op die manier komt u tijdens de controlewerkzaamheden niet voor verrassingen te staan. Deze pre-audit services worden door onze professionals met up-to-date kennis van externe verslaggeving en accountantscontrole uitgevoerd.

Ondersteuning vanuit onze kant:
  • definitieve kolommenbalans;
  • concept jaarrekening;
  • berekening van de fiscale positie(s);
  • balansdossier (aansluitende specificaties van de posten van debalans en winst- en verliesrekening);
  • uitwerking van de richtlijnen voor de externe verslaggeving voorbepaalde posten van de jaarrekening.
Beoordelingsverklaringen

Bij beoordelingsopdrachten gaan wij na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van uw onderneming. Hierbij geven wij aandacht aan zaken die fout kunnen gaan en winnen inlichtingen in bij uw organisatie om te kijken of de interne organisatie van voldoende niveau is. Bij een dergelijke opdracht wordt de werking van de interne organisatie niet vastgesteld.

Uw financiële status
Wij interpreteren de cijfers en adviseren u hierover. Tevens beschikken wij via ons lidmaatschap bij het SRA over de meest recente cijfers binnen uw branche.Deze adviesmomenten kunnen meerdere keren per jaar plaatsvinden. De prestatie van uw onderneming is immers niet in een jaarlijkse momentopname vast te stellen. Ondernemen is een optelsom van continu doorlopende processen die telkens worden bijgestuurd.