Advies gaat bij ons altijd samen met persoonlijk contact

Samen met u maken wij uw bedrijf en uw branche inzichtelijk. Wij helpen bij het bepalen en behouden van de juiste koers. Hierbij verstrekken wij gedegen, onderbouwde en eerlijke adviezen.

Strategie

Zonder koers bent u stuurloos. Als ondernemer maakt en heeft u vele ideeën en plannen. Door een strategie en doel te bepalen kunt u deze ideeën en plannen afstemmen op de richting waarvoor u gekozen heeft. Dat wil niet zeggen dat u uw koers niet meer kunt veranderen. Integendeel: een vastgelegde strategie kunt u, indien gewenst, weloverwogen wijzigen. Wij houden u als kritisch klankbord graag op koers.

Kredietaanvraag en herfinanciering

Investeren of een bedrijf overnemen: veel ondernemers hebben bij dergelijke plannen een financiering nodig. Dit kan bij externe financiers zoals banken of via bijvoorbeeld crowdfunding. Om met succes een financiering te verkrijgen zijn (ondernemings)plannen nodig met een realistische begroting en inzicht in de liquiditeit. De financiers moeten immers worden overtuigd van de haalbaarheid.

Men wil weten of u de toekomstige aflossing en rente kunt betalen en welke zekerheden u kunt verstrekken. Lekx Accountants heeft de kennis en ervaring in huis om u hierbij te begeleiden. Denk hierbij aan het opstellen van de plannen tot en met het voeren van gesprekken met financiers.

Bedrijfsopvolging

Voor alle ondernemers komt het moment dat de onderneming wordt overgedragen. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen. Om tot de beste uitkomst te komen is het verstandig tijdig na te denken over de wensen om te komen tot een overdracht. Dit vraagt enige voorbereiding om van de fiscale mogelijkheden te profiteren.

Naast de financiële en fiscale aspecten spelen ook emotionele en sociale omstandigheden een rol. Dat zorgt ervoor dat er tijd moet worden genomen om deze persoonlijke omstandigheden voldoende aandacht te geven. Daarnaast spelen de waardering en juridische zaken van de onderneming een belangrijke rol. Dit maakt een bedrijfsoverdracht tot een veelzijdig en complex geheel. Wij loodsen u hier graag doorheen.

Digitalisering

Er is veel te doen over het digitaliseren van financiële administraties. Maar in sommige gevallen werken de huidige pakketten veilig en voelen vertrouwd. Dan is het aanschaffen en installeren niet verstandig. Met andere woorden:

het is maar de vraag of er andere softwaresystemen nodig zijn om uw boekhouding te digitaliseren. Lekx Accountants adviseert onafhankelijk van softwaresystemen over de mogelijkheden om uw huidige werkwijze te digitaliseren.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Goede begeleiding bij dit proces is belangrijk, want dit is een complex proces waar veel bij komt kijken. Denk hierbij aan verborgen gebreken (de zogenaamde lijken in de kast) en de vele financiële, juridische en fiscale aspecten.

Om een goed beeld te krijgen van de overnamepartij, begeleidt Lekx Accountant bij het onderzoek naar bovengenoemde aspecten. Dit kan door het opstellen van een rapport van feitelijke bevindingen of een due-diligence onderzoek.

Startende ondernemers

Als startende ondernemer komt u in aanraking met aspecten die u wellicht nog niet kent. U bent specialist in uw vakgebied, maar moet nu opeens een businessplan en uw financiële administratie opzetten. Wat wordt van u verwacht en welke verplichtingen heeft u?

Lekx Accountants is voor startende ondernemers een kritisch klankbord bij het opstellen van een ondernemings-

ondernemingsplan en bijbehorende financiële prognose. Voorafgaand zetten wij de lijnen uit en stellen de doelen op. Samen met u bepalen wij de koers.

Na het opstellen van het ondernemersplan kijken wij naar de meest geschikte rechtsvorm. Vervolgens begeleiden wij u bij de opzet van de financiële administratie en de keuzes om eventuele risico’s af te dekken met een verzekering.